top of page
erasmusplus_edited.jpg

Megvalósult projektjeink:

Diákközpontú megújulás a jövő iskolájáért

 

 

Projektünk létjogosultságát elsősorban az a 2018-ban elindult, iskolai megújulási folyamat alapozta meg, mely a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium első 7 éves tevékenységét követő új fejezet kezdetét jelölte. Az ekkor megfogalmazott általános cél egy, a mai kor elvárásainak és kihívásainak megfelelni tudó, modern iskola létrehozása volt. Ennek a hosszú távú, egyetemes célnak konkrét leképezése Európai Fejlesztési Tervünk, mely diákjaink fizikai, lelki, szociális hátterének megerősítését, idegen nyelvi és anyanyelvi kommunikációs készségének fejlődését, valamint a mai kor technológiájának pozitív hasznosulását eredményezi.

A program ebben segíti iskolánkat

 • az intézmény nemzetközi dimenziójának komplex, európai mobilitásokon alapuló kiszélesítése a mobilitásokban résztvevők idegennyelvi kompetenciájának fejlesztésével,

 • a tantárgyi integráció folyamatának dinamizálása,

 • az iskola diákságának nemzetközi partnerségi kapcsolatokon keresztül történő mobilizálása,

 • az európai jó oktatási és pedagógiai gyakorlatok megismerésén alapuló stratégiai, módszertani, oktatásszervezési, élethosszig és az élet minden lehetséges területére kiterjedő tanulási módszerek meghonosítása,

 • tanári kollégiumunk támogatása modern, 21. századi praktikákkal, tanulói igényekre építve és egyúttal fejlesztve a diákok lényeglátását, problémamegoldó képességét és kritikai gondolkodását,

 • a belső és külső kommunikáció javítása a Waldorf pedagógiához jól adaptálható, alternatív módszerekkel,

 • az IKT eszközök tanulást segítő lehetőségeinek kiaknázása,

 • nemzetközi diákmobilitások

Előzmények

A korábbi Erasmus+ KA101 pályázatunk során 2020-21-ben 16 olyan mobilitás valósult meg 3 turnusban, amelyek révén a tanári kollégium módszertani, idegen nyelvi, pedagógiai, tanulásszervezési, célnyelvi és európai kultúrákat érintő országismereti tudása megújul, az intézmény nemzetköziesítési törekvései stabil alapokra helyeződnek. A résztvevők többsége a tanári kollégium tagjaiból tevődik össze, de az iskola gazdasági vezetője is aktív részese a projektnek. A projektet 7 különböző képzőintézmény bevonásával valósítottuk meg az alábbi helyszíneken: Egyesült Királyság, Görögország, Horvátország, Izland, Írország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország.

Mostani pályázatunk

A most futó 5 éves, Erasmus+ KA121 2022-27 pályázatunk során lehetőségünk lesz a tanári mobilitások bővítésére, kurzusok mellett iskolalátogatásra (job shadowing) is utazhatnak kollégáink, diákmobilitásokat is szervezhetünk, illetve vendégelőadók által gazdagíthatjuk ismereteinket és nemzetközi kapcsolatainkat. 

A projekt során célkitűzéseink a következők:

 1. Tanári módszertan fejlődése tanáraink szakterületén, élménypedagógia módszerekben, az idegen nyelvekben, a digitális kommunikációban/oktatásban; élethosszon át tartó tanulás és jóllét továbbadása.

 2. Interdiszciplináris/projektalapú oktatásban folyamatosan fejlődni. Cél, hogy tanáraink nemzetközi, projekt alapon tanító iskolákat megismerhessenek, a diákokat is bevonjuk nemzetközi projektekbe.

 3. Tegyünk a világért! Tanárként tanulunk/tanítunk önigazgatást, civil társadalom, részvételi demokrácia alapjait. Cél: élhető/fenntartható jövő formálása, diákjainkat a világért tevő emberekké alakítani

 4. Hosszú távú cél az oktatási kimenet változatosabbá tétele, az érettségi mellett szakmák tanítása, és a növekvő számban érkező, nehézségekkel küzdő diákok hatékony felkészítése a világért tevő életre.

bottom of page