Egyesület

Az egyesület eredeti célja egy regionális Waldorf középiskola létrehozása volt, amelyet négy anyaiskola: a pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf Iskola, a Váci Waldorf Iskola, a Sashalmi Waldorf Iskola és a Gödöllői Waldorf Iskola nyolcadikos diákjai illetve a már meglévő középiskolás diákjai számára álmodtak meg az egyesület tagjai. Ezzel az alapítással az alapiniciatívát hordozó tagok megteremtették az első regionális Waldorf középiskola indításának a jogi lehetőségét. Az iskola 2013. szeptember 2-án nyitotta meg kapuját.

Az egyesületet a 10 fős Kezdeményező Kör hozta létre, mely 2 éven keresztül készítette szellemileg elő az iskolát, kibővülve a hozzájuk csatlakozó anyaiskolák 2 képviselőjével. Az egyesület vezetője Jörg Rudolf volt 2015. októberig, jelenleg  Marosváryné Janky Lelle, alelnökök: Gyarmati Judit és Barabás Katalin. Az egyesület további tagjai: Demkó Marianna, Gajewszky Zoltán (FB elnök), Gulyás Judit (FB tag), Jörg Rudolf, Kálózi Attila (FB tag), Kőrösi Ákos, Mesterházy Mária, Naszályi Nóra, Rédey Szilvia és Vekerdy Dániel.

Az egyesület fő célja:

  • Olyan Waldorf középiskola létrehozása, mely nem elszigetelten, pusztán oktatási intézményként, hanem egy szellemi kutatóműhelyekből, pedagógiai, kulturális és gazdasági tevékenységeket folytató egységekből felépülő hálózat tagjaként működik.

Az eredeti céljainkhoz híven azóta is folyamatosan dolgozunk a pedagógián, az emberismeretből fakadó Waldorf-pedagógia alapelveinek megújításán és az iskolához kapcsolódó hálózat kiépítésén. Igyekszünk teret és időt adni kulturális és szociális rendezvényeknek és kezdeményezéseknek. Elindultak, és azóta is működnek az iskolával együttműködésben szellemi és gazdasági vállalkozások:

  • Műhelymunkák, kutatómunkák, melyek elsősorban a magyar Waldorf-mozgalomban dolgozó felső tagozatos tanárok számára.

  • A Gödölye Szociális Szövetkezettel való együttműködés eredményeként már a kezdetekkor megvalósult az iskolában azóta is működő büfé és egy jól felszerelt, más intézményeket is kiszolgáló konyha.   

2012. november 17-én megalakult az Újpesti Regionális Waldorf Egyesület, 2015 októbere óta közhasznú szervezet.