top of page

A természet azt akarja, hogy a gyermekek gyermekek legyenek, mielőtt emberré lennének. Ha a rendet meg akarjuk fordítani, koraérett gyümölcsöt termelünk, mely soha be nem érik és meg nem ízesedik.

 

Rousseau

Egy intézmény 21 éves történetét megírni nem könnyű dolog. Ennyi idő alatt nagyon sok minden történt, a rengeteg eseményt nehéz kronológiai sorrendbe gyűjteni. A kisgyerekek felnőttek, az egyes szereplők történetei külön oldalakat töltenének meg. Az alapítás körülményei is egyre jobban ködbe vesznek az idő múlásával, fontos és meghatározó személyek – tanárok, szülők ...

Szentendre és a térség Waldorf története 2001-ben kezdődött azzal, hogy a Waldorf pedagógia iránt érdeklődő szülők megalapították a Szentendrei Waldorf Alapítvány, abból a célból, hogy létrehozzanak egy Waldorf-pedagógiai szellemben működő óvodát, (és majdan iskolát). A csatlakozó családok – ekkor már 30-an – a fenti sikereken felbuzdulva azon ...

Iskolánkat 1997-ben a XVII. kerületben néhány nagyon lelkes szülő alapította, akiknek a gyermekei Waldorf-óvodába jártak. Nagy energiákkal kezdtünk épületet, tanárokat keresni, fölvenni a kapcsolatot más Waldorf-iskolákkal, a Magyar Waldorf Szövetséggel. Több hónapos keresgélés és szervezés után, augusztus elején sikerült megfelelő helyet találnunk. Június folyam ...

bottom of page