top of page

Tímár Eszter

A Waldorf szellemiség nagy szerepet játszott az életemben, óvodától az érettségiig elkísért, mind intézményes keretek között, mind pedig a családomtól kapott benyomások útján.


Pályaválasztásom során azt szerettem volna, ha későbbi munkámban a gyógyítás és tanítás egyaránt jelen lehetne, így esett a választásom a gyógypedagógiára.


2016-ban végeztem logopédia - hallássérültek szakirányon az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán.


Az egyetemen szerzett tudás és a gyakorlataim során elsajátított tapasztalatok felkészítettek a részképességzavarok felismerésére és fejlesztésére. Ám azzal is szembesültem, hogy a hagyományos, állami keretek között megvalósuló pedagógiai munka módja számomra idegen. Ekkor döntöttem el, hogy szeretném munkásságomat waldorf intézményben kezdeni.
Jelenleg az iskolában azokat a diákokat segítem, akik tanulmányaikban képességeik miatt, nehézségekkel küzdenek.

bottom of page