top of page
20201124_132726.jpg

Molnár László

Angol szakos tanulmányaimat 2000-ben végeztem Egerben. Az angol nyelv és kultúra iránti fogékonyságom, a nyelvtanulásom grammatikus, elemző-etimologizáló jellege, anyanyelvi tanáraim inspirációja, latin-magyar-német-francia-orosz szakos nagymamám példája, angol és amerikai nyelvterületen szerzett nyelvi és tanítási tapasztalataim mind-mind arra sarkalltak, hogy az angol nyelv elsajátításának elméleti és gyakorlati vetületével foglalkozzak. Közel 20 évet töltöttem egy állami gimnáziumban, ahol az alternatív megoldásokat kutatva egyre erősödött bennem a vágy, hogy egy az állami merev hierarchizált rendszert és szellemiséget meghaladó, szellemileg felszabadító közeget keressek, amit a Regi-ben sikerült megtalálnom.

 

bottom of page