top of page

Dukai Zsófia

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen diplomáztam 2015-ben, azóta a Regiben tanítok művészettörténetet és rajzot. Óráimon törekszem arra, hogy a diákok különböző nézőpontokkal, gondolati rendszerekkel ismerkedjenek meg, s a különböző művészeti korok alkotásain keresztül magához az emberhez, mint gondolkodóhoz kerüljenek közelebb. Felismerjék, miben különbözik a középkori ember művészetfogalma a mai emberétől, s ezáltal megértsék, hogyan szélesedhetett ez a fogalom  odáig, hogy akár egyszerű használati tárgyak a múzeumi térben ma műalkotásként értelmezhetőek. A múlt felfogásával igyekszem őket a mai kor gondolkodásának vizsgálatára ösztönözni. Emellett érdekel a filmművészet, mint a képzőművészettel rokon terület, s kiemelten fontosnak tartom, hogy a fiatalokat a mai filmgyártási lázban értő, gondolkodó, érző befogadóvá tegyük, akik képesek felismerni filmek művészi értékeit, s  később maguktól képesek lesznek értő ítéletalkotásra ezen a területen, 

 

 

 

 

bottom of page